VIDEO FOTOGALERIE Mihula J. Tel. 604 945 140 NAJDETE NÁS ZDE ÚDR?BA HROBÙ

Vítáme Vás na stránkách Prvního Pod?ipského poh?ebt? drobných zví?at

První Pod?ipské poh?ebištì drobných zví?at je v provozu od 1.1.2003

První Pod?ipské poh?ebišt? drobných zví?at le?í v severních ?echách, nedaleko Roudnice nad Labem, p?ímo na úpatí hory ?íp

První Pod?ipské poh?ebištì vzniklo proto, aby m?l ka?dý majitel zví?ete mo?nost d?stojného pochování svého milá?ka, aby m?l mo?nost kdykoli hrob svého milá?ka navštívit a vzpomenout si na n?j. Na našem h?bit?vku jsou poh?beni ko?i?ky, psíci od nalezencù po šampiony, ale také fretka, i k?e?ek.
 

 

POZOR NOV? NABÍZÍME TYTO SLU?BY:

.
-Necháme Vám zhotovit náhrobní desku se jménem, pop?. textem.
  Zhotovení desek
  dohodnete sami na : www-desticky-pieta.webnode.cz
-Na desce m??ete mít fotografii svého milá?ka.
-P?evoz Vašeho zesnulého zví?átka na h?bitov zajiš?ujeme
  ve spolupráci s firmou PET- MEDIC  .
-Zajistíme Vám pravidelnou údr?bu Vašeho hrobe?ku.

   

.

Provozní doba:
ka?dý pracovní den od 7:00 do 15:00 , víkend po dohod?
je mo?no volat na tel. ?.604 945 140, 
kde se m??ete domluvit na všem pot?ebném p?ímo s majitelem Josefem Mihulou.

  e-mail: hrbitovzvirat@seznam.cz
            

Video z vystoupení majitele h?bitova a jeho fenky Benny.

 

 

 

 

Naše stránky navštivilo:

 

Po?ítadlo.cz